EBOOK CHI?N LU?C C?NH TRANH

adminComment(0)
    Contents:

27 Tháng Năm Free site ePUB or PC g y t i n v i m i t nh u, ch c chi c o s mi l c a ch nh t i, lu n lu n v kh ng th thi u q Motif quen thu c c a tu i h c tr, 4 ch ng trai c ng ch y u b c tranh c p 3 nh c ch m v ba th ghen gh t, k n nh, t i, ba th tr n ph m. 23 Tháng Mười Hai Best site ePUB or Ipad n H i B ng m t c g i b ng l nh, kh hi u M nh ng l ng tin kh ng c ch p nh n trong th gi i c a tranh gi nh, c a tham v ng, c a. 2 Tháng Mười Hai New site ePUB or Aple c T nh N i v hai em S ng v Bi n kh ng b N i lu n t m c ch t ng kh b n ng i ra kh i nh, khi chi n tranh n ra, l i d ng vi c di.


Ebook Chi?n Lu?c C?nh Tranh

Author:WESTON CUNNINGAN
Language:English, French, Hindi
Country:Iran
Genre:Personal Growth
Pages:151
Published (Last):27.07.2016
ISBN:350-2-39384-323-8
ePub File Size:15.56 MB
PDF File Size:8.70 MB
Distribution:Free* [*Register to download]
Downloads:47580
Uploaded by: MARGARETA

Sau m t cu c tranh cãi t i qu c h i, chính ph đã s a đ i Lu t ki m d ch. Luôn luôn m m t và gi cho b óc t c m ch c a b n ho t đ ng, vì manh m i cho nh ng câu chuy n gây. Kh c v i nh ng cu n s ch t ng nh n Vi t Nam theo con m t ng i n c ngo i, Tshuboi N c i Nam i Di n V i Ph p V Trung Hoa l m t lu n n ti n s c b o v t n m n trong qu tr nh to n c u ho, v Vi t Nam l i i m t v i m t cu c chi n m i, cu c chi n ) ] author [ Yoshiharu Tsuboi ] For site ePUB or eBook – deotertuachartpep.ga lư i theo ý mu n, nh n chu i “b ng ch ng công vi c” làm b ng ch ng cho nh ng gì nh thông thư ng, và ph i m t chi phí cao hơn đ th c hi n các thanh toán không th đ .

Bn mt nhn nhau m ui, bung th cho mi s cung nhit, m din ra sau. Sut mt m, gia rng xanh k b, h thnh va v Adam, qun vo nhau ln ln nhiu ln, qun i, qun mt, qun c ting pho ly rm tri bn vo c im C Tang, ch thy trn tr lc th ni hoang d Ci m vng v, b ng tp lm n ng trc gi tiu on n sng l nhng khonh khc thn tin nht trong i, nhng v hai ch lp trng m nh, buc Lun phi c qun n. D i, mt, nhng sc trai tui 20 vn cho anh hng phn qu tam ba bn. Sng dy, bit tn c gi l H Ming, tn mt loi hoa di ca ni rng, anh sung sng cn vo i non ca nng, i thm mt ln cui, trc lc chia tay.

Ch cch mt b rung, anh chng kin thng Pht A ph khng c nh vy. N cn mt lp trng hn anh, p mt vo ch y go ln v sung sng, gi tn cc th trng xem ai sng hn n. Kh ni c gi ca n tn H Ngoan m chng hin, mi ln b Pht kch ng nng li cong ngi r ln nhng m thanh in di, ri chm dy ln ngi n, dng ci ca mnh nhay i nhay li mi ci ca Pht ang ho r, khng sao ngc ln c. Chuyn mt lp trng ny ch hai thng bit, sng bng, cht mang theo, h ra l tong i. Ti nghip cho n cht vo lc 3 gi sng, chc l i lm. Hi chiu, n v ht go, mi thng ch c n na bt ng bung vng kh, ht to v cng nh rng nga.

Pht cht ri cho n, nhng cng c phn may cho Lun v ci ti mt lp trng kia ch cn l b mt ca ring anh. Song mt ming th kn, c nhn dy ri. Pht l thng bn tt nht trn i ca Lun. N cng hc khoa l, trng i hc Tng Hp H Ni vi anh, cng nhp ng mt ngy.

Trong tiu i trinh st, n lun ginh phn vic nng, vic nguy him thay cho Lun. Ch c iu tnh Pht hay l b ba la, hng ln nu n l mm khoe vi thng no chuyn Lun vi H Ming th cn u ci thnh tch lp trng vng vng by lu anh khn kho n mnh, c cc th trng biu dng nhiu ln.

Ni nh Bo, ci thng lnh trinh st ni ting gan d, a ti nht tiu an: Hai ting lp trng nghe m h, tru tng v thi khm nht my! Nn nhn ca hai ch lp trng au nht cng l Bo.

Chuyn xy ra chng ng g phi kt ti, ph bnh, k lut, nhng Lun ngy y khng dm can m ng ra bnh vc cho chin s trinh st u t ca tiu i mnh. Thng 3 nm , cc khu i pho ly ca tiu on c lnh bao vy, khng ch sn bay Nng v bn cng Tin Sa, khng cho ch rt chy an ton.

Bo gan d ch huy mt nhm bm st mc tiu, tnh ton chnh xc ta , gip cc khu i trng kt ton gc v hng bn. L ra Bo c tuyn dng anh hng, thng Hun chng chin cng, khng may gia lc ta n mng chin thng, anh v c b qun phc thy qun lc chin ngy cn mi cng, sn c my nh chin li phm, anh mc ca ngy, chp vi p nh lm k nim nn b quy ti mt lp trng, chu n k lut kh nng.

V th, sau ngy thng nht, Lun c gii ng tip tc vo i hc ri i lm nghin cu sinh Nga; cn Bo vn li n v, tip tc nh trn bin gii Ty- Nam. Anh i trinh st b vng mn, cc chuyn gia y hc lo luyn Vin cng ch c th to hnh bng cch ni thm vo ci y ca anh mt mu nha, khng tha mn n b nn 3 ln ci v ri, 3 ln phi ly d.

T lnh pho tm xa y uy lc thi chin, nay anh thnh lnh pho phng khng thi bnh. C bit bao s vic, gng mt ca thi mu la c n hin trong u anh. Cuc gp mt cc cu chin binh ca trung an tng - pho kt hp qun khu V thi chng M c th s o ln cuc sng ca Lun nhng nm thng sau ny. Bo gp anh khng cn v vp, sung s nh mi ln. Ci nhn ca Bo hng vo anh nh thi min, nhiu n kh on ra c. Thng th trong cc cuc gp mt, lc hp chung, Bo ngi im re, ch ho hng tn by, chi tc vng mng khi vo tic ru.

Ln ny Bo n tr, nng nc hi men, mt vn, dt theo mt b gi chng 14 tui. Hi trng khi y ang nghim trang pht k nim chng v cun lch s pho binh khu V. Trn hng gh danh d, Lun c ngi chung vi my v tng v cc th trng c nay v hu, vinh danh lo thnh cch mng.

Bo bc vo, nhn xay vo Lun vi giy ri quay sang chu b gii thiu: - Xin cc th trng c, mi v anh em chin hu nhn cho r, y va l chu ni va l chu ngai ca trung an ta, chnh xc hn l ca tiu an pho ly anh hng. Thng no c con c chu th t bit.

C b ln m chu u l git mu thun chng cch mng ca lnh ta gi li trong trn nh Qu Sn nm T H Lam vo khu cn c ca trung an ta ch c hn 40 cy s theo quc l 16E m v chng chng n sau 30 nm thng nht, sng kh nh ch ln nn chu H Linh mi ra nng ni ny. V ch ngi i cho hi ngh tip tc- Mt th trng c n tn ni.

Th no l lp trng h th trng? Sng tht vi bn nng tnh ngi, ni ra nhng s khn nn l mt lp trng? Ny Lun! Cu ang ngi hng gh danh d v cu ln quan, lm th trng mt b quan trng, hy tr li i. Lun c trnh nh mt nhn nh moi tim, mc c ca Bo. Anh xc ng rng rng, ng dy, bc khi hng gh danh d, li gn bn, du Bo v ch ngi cui hi trng. Tht lng anh khng mun v li ch c, nhng ngi gn Bo v H Linh lc ny th anh khng dm.

Khi cn Bo gii thiu, ch mi thong nhn c b bc vo hi trng, anh nhn ra nt quen quen. Chng l anh c con gi vi H Ming. Chng l Pht v H Ngoan m y ch sc mt ln hoan lc m li kp c con trai vi nhau. Tri i! Tht k diu v cng tht khng khip. Lun bit, t ngy xut ng, Bo v qu Bt Trng theo ngh ng cha, m l gm m ngh.

Mi nm li y, doanh nghip ca anh pht t, ni ting v nhiu sn phm xut khu. Nm no, n dp 30 thng 4, anh u v thm li chin trng xa, tng a phng vi chc triu ng. Anh nm tay bn, ging lanh tanh: - V ri h?

Tao bit sm mun g my cng v tm tao hi chuyn. Nhng sao li i xe my, khng dng t Th trng a v con my i cng? Bo m nh vo lng Lun ci x lng: - C th my khng tin, nhng tao bit tng mi chuyn ngay t u. Tao thy hai thng c ng nhm chy v mt pha l on ra l do, lnh trinh st rt nhy cm. Song phi lm nhim v trc. Tao ui theo mt thng thanh nin long ci l chp c. Ng tao l lnh cng ha, tay dao, tay sng nh sp lm tht mnh, n ly nh t sao, th nhn mnh l du kch, khai ng ng tng trn a pho c tha mng.

Xong xui, tao ln tr li hng b sui. Gii i l gii! Nhn chng my lm tnh vi hai em gia ni hoang d tao thm r nc di. Ngi tao nh pht cung ln. Ci tnh th ng cng sn trong nc trc khi c cuc o chnh ca qun Nht l th.

Ci khn kho ca ng lc y khng l cho ai bit ng l lnh t ng cng sn ng Dng. V sau thy ngi ta ni khi v n a ht Bc Giang, c ba ng vin trong 22 ngi y b git v khng chu theo cng sn. Lc u bn ng H Ch Minh chia ra lm hai on. Vic y xy ra vo khong thng hai nm T by gi tr i, ng Vit Minh hnh ng rt mnh, nhng ci tn H Ch Minh vn gi rt kn cho n gn cui thng tm, sau khi cp c chnh quyn bc b, ngi ta mi nghe ni. H li ni rng qun Vit Minh nh ly c my tnh mn thng du bc b ri. Vo khong thng 5 nm , ngi Nht thy Vit Minh c th mnh, tng l mt ng theo ch ngha quc gia, bn cho ngi i tm cch iu nh.

Vit Minh li sai ngi v m st my ngi s quan Nht gia H Ni v cho ngi i nh ph n huyn kia. Cc quan ph huyn, ngi th b bt, ngi th chy trn, dn tnh nn nao c ln.

Nhng thanh nin Vit Nam lc y phn nhiu cng theo Vit Minh v i tuyn truyn rm r. Ngi Nht thy vy bn ra lnh bt cc thanh nin v nhng ngi h ng theo Vit Minh em giam v tra tn rt cc kh.

Khi ti c tin ngi Nht bt cc thanh nin H Ni, lp tc ti thu xp ra bc. Hm sau ti ni chuyn vi ng Yokohama, ti cao c vn Nht, rng hai ngy na ti ra H Ni. Ti ni tht nh ca ti, ng Yokohama khng ni g. Ti bo c th cng hay. Th l trong ni cc mt mt ng b trng rt tn tm v vic nc, v chng ti mt mt ngi bn ha nh v trung thnh. Trong cuc ni chuyn ch c vin tng t lnh, vin c vn v ti. Vin ti cao c vn phin dch ting Vit ra ting Php. Ni cu no, trc khi phin dch ra ting Php hay ting Nht, vin y bin ly nhng cu hi v nhng cu p li.

Trc ht ti ni: Qun i Nht nh qun i Php v cng nhin ha hn tr quyn t ch cho nc Vit Nam. Bi vy ti khng qun tui gi v s kh khn ca hon cnh m ng ra lp chnh ph. Ti lm vic mt lng gip nc ti, cng nh cc ng lo vic gip nc Nht, th m thy nhiu ngi ni n ni kia rt kh chu.

Nu cc ng cho ti l ngi lm vic cho nc Nht, vic y khng phi l phn s ca ti, ti sn lng xin lui. Tng t lnh Nht ni: Cn nhng vic cha gii quyt c l v cn phi c th gi thu xp cho n tha. C ng nghe ngi Nht hay ngi Vit Nam ni nhm khng c cn c g.

V ti phng mnh Thin Hong sang y, vic g cng trch c ti, c ng ngi. Nu vic y khng xong, th chng ti i vi quc dn khng c ngha l g c. Vin tng t lnh Nht ngh mt lc ri ni: Cn Nam B th c nc Cao Min cn li thi v my tnh bin gii.

Ti ni:. Vy phn s chng ti l phi ly li ton lnh th ca t quc. Cn nh Cao Min c mun ni chuyn g v vic y, th s ni chuyn vi chng ti v sau. V theo ti, th nc Cao Min mun tha c chim ly mt t t ca nam b, nh th lm mt ci tinh thn thn thin ca hai nc ln bang, v khng i no dn Vit Nam chu. C mt iu nn bit, l t ngy ti ra H Ni, ngi Nht ni chuyn rt ha nh v c v cung knh, ch khng c iu g trch thng hay gai ngnh.

Ti ngh trong ci vic kh khn ny, mnh phi i mi c, v ti ni: Ti v Hu vi ngy tu by mi vic vi hong thng, ri chng ngy mng 8 thng tm l ti Si gn ri. C nh vo th hm y ti cng vo, xp t mi chuyn cho chng xong. Cm n ngi. Vic ly li ton lnh th Vit Nam nh th l quyt nh xong. Ti ni n vic ly li cc cng s trc thuc v chnh ph ng Dng ton quyn. Cn s giao thip v quyn li ring ca my nc chng ti, s theo tnh thn thin m bn vi nhau.

Sau cuc m phn hn mt ngy bn v chi tit vic giao tr li chnh ph Vit Nam ht thy cc cng s, nh s ha xa, s cng an, v cn chin tranh, ngi Nht xin ring my phng cho h hp tc vi ngi Vit Nam. Ti ngh: Ti ng thun. Cn ngy thu nhn cc cng s y nh vo ngy 15 thng tm m by gi l ngy mng 2 thng tm dng lch. Nhng cng vic v my vn trn xong u y ri, ti xin tng t lnh Nht tha v tr li cho chnh ph Vit Nam ht thy nhng s quan v qun lnh Vit Nam m qun i Nht cn giam gi cc ni, chng ti t chc li qun i bo an. V nhn v sng ng khng c, ti li xin cho chng ti sng ng n dc nhng i bo an y dng.

Tng t lnh Nht nhn li v tm cho bc b khu sng v n dc. Ti xin tha cho nhng thanh nin b hin binh Nht bt v theo Vit Minh. Lc y phn nhiu thanh nin hng hi qu thng hay bo ng. Tng t lnh Nht gi vin i t coi hin binh Nht em s cho ti xem, th ch thy ngi b bt, ch khng nh ngi ta n c ti hng ngn ngi, v c non mt trm ngi c tha ri.

Nhng ngi cn phi gi li l v c chng c, nh cho tin hay i hi hp ch no. Ti ly mi l gii thch s hnh ng ca thanh nin, v bo ngi Nht rng lng m tha ht c ra, khi lm no ng lng ngi.

Hin binh Nht ha s xt chng m tha dn ra. Ngy hm sau h tha ra c nm, su chc ngi. Lc y chng ti cn d nh lm nhiu vic khc, nht l chng trnh ci t qun i, luyn tp qun lnh phng khi hu s. Nu c th gi thi hnh c, th nm by thng, hay mt nm, s c kt qu kh quan lm.

Song ngi nh th, m tri khng cho lm th sao? Chng ti phi thu xp v Hu. Gi lc y c mt ngi lm khm sai bc b cng quyt v hiu vic, th cc vic t chc c th mau chng hn, nhng ng Phan K Toi l ngi chuyn lm vic trong thi bo h ca Php, tuy trong sch hn c, song ch l mt ng quan bit tha hnh mnh lnh, ch v ng chnh tr th khng thng tho lm, v tnh li nht.

Phm nhng ngi cm quyn bnh trong tay m c nhng ngi t nh ti gii, bit quyn bin, gip vic th d vic d cng ha hay, m khng th vic hay cng ha d. Trc ti thy cch lm vic ca ng Toi rt ln xn, ti mun tm ngi thay, nhng tm a Ngi ni gii th nhiu, m ngi lm c vic th t. Nu trong quan trng c c ngi ti cn v hiu vic th hn, v chc khm sai l mt chc kim c vic chnh tr v cai tr. Vic cai tr khng c lch duyt khng lm c. Sau ng Toi c ni. Ti nghe ni ng Nguyn Tng Long l ngi bit chnh tr v c ngh lc hn c, nhng lc y ng ang b bnh thng hn.

Ti gp ng Ch ni chuyn, ng nhn li, nhng hm sau ng v bn tnh th no li i , ni xin thong th. Ti phi bo ng Toi phi c li m lm vic cho n khi ti thu xong t nam b, ti s tm ngi thay.

Lnh bo an cc ni phn nhiu b Vit Minh tuyn truyn, tuy cha theo hn, nhng khng chng c na. Dn gian by gi rt hoang mang, mt ng c chnh ph quc gia, nhng v thi gian eo hp, cha kp sp t g c. Cng vic thy c nhiu s khn kh m thng nghe s tuyn truyn ca Vit Minh, ni h c cc nc ng Minh gip cho nc Vit Nam c hon ton c lp. Dn ta t khi b ngi Php sang cai tr, c khao kht c lp, nay nghe Vit Minh ni th, li nghe ni ng Vit Minh ln cm quyn, dn khng phi ng thu na, c hon ton t do v c nhiu hnh phc, thnh ra ai cng tin theo.

Ngay nhng o thanh nin tin tuyn do b Thanh Nin lp ra, cng c ng v Vit Minh. Ti thy tnh th y, ti bo ng Phan K Toi i tm mt vi ngi Vit Minh n ni chuyn, v lc y ti cn tng ng Vit Minh d theo ch ngha cng sn, nhng chc cng ngh n tng lai nc nh. Hm sau ng Toi a mt thiu nin Vit Minh n, ti ni: Nu vy chng ta tuy i con ng khc nhau, nhng cng mt mc ch nh nhau, cc ng th xem ta c th hp tc vi nhau, k trong ngi ngoi, cu nc c khng?. Chng ti c th lm ly c.

D ngi trong nc mi phn cht mt chn, chng ti s lp mt x hi mi vi mt thnh phn cn li, cn hn vi chn phn kia. Ri ngi y ngi c mt bi hnh nh thuc lng k nhng cng vic ca ng Vit Minh. Ti thy thi ngi y nh th, ti bit khng th ly ngha l ni chuyn c. Chc trm phn trm. Tng lai cn di, cc ng nhn ly trch nhim i vi quc dn v lch s. Xong vic y ri cch hai hm sau chng ti v Hu. V n Hu chng ti tu by mi vic cho vua Bo i bit. Ngy t vui v lm. Ti nghe li ng Chng ni, rt ngc nhin, v lc y ti khng ngh n cng cn g c.

Li ng Chng ni t ra ci tranh cng. Ngy trc ti vn thng ni vi cc b trng: Chng ta cng nhau ht lng lm vic gip nc, xin ng ghen t g c. Nu ai lm c vic g ch li l cng chung tt c ca chng ta. H ti lm khng ni v c ai sn lng thay ti, ti xin nhng ngay. S ti mun nhng , ng Chng bit r hn mi ngi khc. Ti p li ng Chng: Vic ti ni y trnh by nhng vic lm ni cc bit. Nu c c mt cht hiu qu nh s iu nh ca ng Chng khi trc, cng hay. Th t ra cng chung ca mi ngi trong ni cc.

Vic ng b trng ngoi giao ra H Ni khng c kt qu, v ng y khng bit giao thip, lm mch lng ngi Nht. Xong vic y, ni n vic i vo Nam B. Thy kin cc ng b trng phn vn. Nu c i nam, Hu nu c xy ra vic g, khng ai chu trch nhim. S ti thi, th ti d nh ri, nhng ly li t Nam Bcho trn cng vic ca mnh, ti thi ngay. Ti thy vic i nam c nhiu s cn tr, trong ni cc khng c ha kh nh lc u, v c lm chuyn nh mn khng mun ni ra, lm ti mt c lng hng hi lm vic, thnh ra n ngy mng 8 thng tm ti vn khng i nam c.

Tng t lnh Nht H Ni vo Si gn khng thy ti, in ra dc. Ti in vo xin c cho ly li nam b, ti khng phi vo Nam na. Ngy 14 thng tm nm , ng Sm c sc ch b vo Nam. Ti ni tm xong, v lc y ti tng Nht kho lo lm cng ch c nm by thng na l cng, ri ra qun ng Minh ko ln ng Dng, nhng vic lm , ai k vo u. Song d sao n cng thnh ci hn, ci np, thnh mt vic c r rng, theo tnh th chnh tr, ngi ta khng th xa b hn i c.

Vic ly li t Nam B xong, ti vo tu vua Bo i, xin cho ti t chc. Ti tu trnh ln my ngi, ngi t v khng thun, bo: Lc y ti nh ct c gnh nng, nhng tm ai thay?

Vua Bo i gi ti vo ni: Trong lc ri lon nh th ny, cc ng hy lp ra lm thi chnh ph i xem tnh th bin i ra sao. Lm thi chnh ph va lm vic my ngy, ng Phan K Toi in vo xin t chc.

Chnh ph nhn li. Cch hai ngy sau, ngy 19 thng tm, cc cng chc H Ni nghe bn Vit Minh xi t chc cuc biu tnh. Trong tnh th nguy ngp nh th, Hu cn c ngi bn s chng c. Ti mun bit r s thc, lin gi trung y Phan T Lng ngi ng coi on thanh nin tin tuyn Hu, hi xem c th trng cy bn y c khng.

Trung y Trng T Lng ni: Cn v phn cc thanh nin ti khng dm chc.

Bn thanh nin tin tuyn trc rt nhit thnh nay cn th, hung chi nhng lnh bo an v lnh h thnh tt c vi trm ngi; nhng lnh canh gi cng s, sng ng khng ra g, n dc khng , cn lm g c, cng b Vit Minh tuyn truyn xiu lng ht c ri.

Ti vo tu vua Bo i: Xin ngi ng nghe ngi ta bn ra bn vo. V dn ta b bn Vit Minh tuyn truyn v ang hng hi v vic cch mnh nh nc ang ln mnh, mnh ngn li th v l ht c.

Mnh th lc khng c, bn Vit Minh li c dn chng ng h, nn cho h nhn ly trch nhim bo v nn c lp ca nc. Vua Bo i l ng vua thng minh, hiu ngay v ni: Nh ngi c t tng qung i nn c t chiu thoi v.

Khi t chiu y tuyn b ra, nhn dn c nhiu ngi ngm ngi cm ng, nhng lc y phn tnh th nguy ngp, phn s hi, cn ai dm ni nng g na. Tht l tnh cnh rt tiu ty. Nu khng mau tay lui i, tnh mnh nh vua v hong gia cha bit ra th no. Qun i Nht cn trch nhim gi trt t cho n khi qun ng Minh n thay. Nu chnh ph Vit Nam cng nhin c li mi qun Nht gip, qun Nht cn c th gi trt t. Ti ngh qun Nht u hng, qun ng Minh sp n, mnh nh qun Nht nh ngi mnh cn ngha l g na, v li mang ting cng rn cn g nh.

Ti t chi khng nhn. Sau thy nhng ngi ngoi khng bit r tnh th ni: V ng binh lc, lc y Vit Minh khng khng c g tht. Nhng ci phng lc ca h nh bng tuyn truyn, bng li qu quyt la di li ko dn chng i theo, ch khng nh bng binh kh. S tuyn truyn ca h c ngm ngm t lu trc khi qun Nht o chnh ch khng phi by gi mi c. Mnh em mt vi trm ngi trng cy c ra chng vi my vn ngi ton thanh nin thuyn th v n b tr con, li c nhng ngi Vit Minh to tn ng sau lng xui khin, chng sao c?

Chng qua ch gy mt cuc mu v ch, ct ch bo cho Vit Minh ch c cp ph. Lc by gi chng ti ngh: Sau thy c ngi, hoc v tuyn truyn, hoc v khng bit r s thc ni: Chnh ph Trn Trng Kim l mt chnh ph b nhn, ni l chng ti ra lm vic bn Nht sai khin. Ti dm c ting bc li ni. Ngay t lc u, khi mi lp xong ni cc, ti i vi ng Hong Xun Hn sang phng lm vic ca vin ti cao c vn Nht, gp ng Yokohama i li dinh khm sai, dinh khm s c ca Php, lm dinh ni cc tng trng.

Ti qu quyt ni: Nu cc ng khng tr chng ti dinh y v cc phng lm vic ca vin khm s th chng ti thi ngay. V khng phi chng ti mun dinh ln, nhng l biu hiu quyn t ch ca nc Vit Nam theo li ha hn ca ngi Nht sau cuc o chnh ngy mng 9 thng ba. Nhng dinh th y by gi l ca Vit Nam. T v sau, khi c vic g, ti gi in thoi mi vin c vn sang bn dinh ni cc tng trng ni chuyn ch ti khng sang bn y.

Vic y Hu ai cng bit. Lc u ngi Nht c mun i khi chnh ph Vit Nam c vic lm g quan h, phi hi trc vin ti cao c vn, c thun mi c lm. Ti bc i, vin l vic ni tr l vic chng ti, l no li phi xin php ri mi c lm. Ngi Nht ng vo a v c vn, khi no c vic h trng, chng ti s thng bo cho bit l. Lc y cng c ng Yokohama l ngi tho vic ngoi giao v am hiu tnh th, nn mi vic u c m i v n tha. Ti cn nh, c mt ngi con ngi bn c ca ti, lm y s trong cuc y t ca mt tnh khc, chy i nh mt vin s quan Nht can thip xin li.

Ti thy th, lin bo ng b trng y t bt ngi y s y phi i ngay, t cho bit chnh ph Vit Nam khng phi di quyn sai khin ca ngi Nht. Nh th chng ti c phi l mt chnh ph b nhn, c lun ci di quyn n p ca ngi Nht khng? Chnh vua Bo i hiu r s y, nn khi ngi Hng Cng c ni chuyn vi mt phng vin ca mt t bo bn Php: Ngi Nht thy chng ti cng ngnh qu, t tic chng ti lm vic.

Cn nhng cng vic chng ti lm trong my thng ti k r trn. Ngi no lm by c chng c r rng th theo lut php m trng tr rt nghim. Chng ti ly li ton lnh th ca t quc v lm mi vic khng c iu g nhc n quc th. Ti ra lng Li Th. Lc u ng Trnh nh Tho, nguyn b trng b t php, n vi chng ti hn mt thng mi tr v Si gn. Chng ti y ngy ngy nghe ting trng m ca dn lng, n b tr con v dn inh vc dao vc gy i biu tnh.

Mt hm li thy n rm ln rng: Vy cc dn lng phi sa son n mng c lp. Ri sau li thy m cuc quyn vng khp c nc. Ai c vng xuyn hoa tai hoc g bng vng phi em np chnh ph t chc vic nc. Ht cuc quyn vng n cuc quyn ng, mi th. Khi qun Nht sp hng c a tr li chnh ph Vit Nam bn tn bc bng thoi ch vo trong cung, s bc y khng bit v sau ai ly mt. By gi ti khng c tin, may nh chnh ph Vit Minh Hu tr ti 1.

Trong khi ti cho con ra H Ni thu xp ri vo em chng ti ra. Nhng ra H Ni con ti lo tin cha c, thnh ra chng ti phi li Hu hn ba thng. Ch mi khng thy con vo, may nh c mt ngi n chi, bit r tnh th ca ti, t nhin gip ti mn tin, chng ti mi thu my ch trn xe hi ch hng i H Ni. Khi Bng Cc v, ti vn nh bng khng lm g c, m thnh ra phi lm vic ny n d nh lm vic n, rt cc tay khng li hon tay khng.

Cui thng mt dng lch, chiu by gi ln xe hi chy ra ngh ng H. Dc ng nh tri c bnh an. Khi xe n bn sng Gianh, sng rng, gi to, sng ln, ti thy gn c chic tu con ko ph ch xe hi sang sng, ti hi: Tu c chy khng?. Ngi ta ni: Tu ht du xng. Ti hi: C no c mui cho thu mt chic a chng ti sang trc. Ngi ta ni ch c chic khng mui thi. Chng ti ang lo ngh khng bit tnh sao, th thy ngi ti x chy i ni th thm g vi my ngi ch ph, ri mt lt thy chic c mui n mi chng ti xung.

Khi chic ch chng ti ra ngoi, thy chic tu t my ko ph i. Sang bn kia hi ngi li ly bao nhiu, ngi y ni: C cho bao nhiu cng c.

Recent Post

Ti v n H Ni, mng qu, nh bng mnh gi yu ri, khng c g lm na v cng chng i u c, ch vui vi my quyn sch c v my ngi bn c, tr chuyn tiu khin. Tng th l yn, ng u tnh th phi phiu lu ln na. Cn t v tuyn 16 tr ra qun Tu ng gi cc thnh th. Vit Minh ln cm quyn trc ht lp y ban gii phng, ri cho ngi ln Bc Giang n ng H Ch Minh v lp lm thi chnh ph gm c nhng ngi ny: Trc sang bn Cn Minh, thng vit bo k tn l Lm B Kit, by gi gi chc b trng b ni v v kim chc ph b trng b quc phng. Ni l kim chc ph b trng b quc phng, nhng k thc l kim c b quc phng, v Chu Vn Tn l ngi Th mn thng du, trc lm chu on coi lnh dng, sau theo cng sn, nn ng Vit Minh a vo gi a v b quc phng khuyn khch nhng ngi Th theo mnh.

Ngy 11 thng mt nm chnh ph lm thi li xung lnh gii tn ng cng sn ng Dng, l mt vic l th, cng sn gii tn cng sn. S d ch h lm nh vy l v lc c cc y vin ca cc nc ng Minh i li trong nc, Vit Minh mun t cho nhng ngi ngoi quc bit Vit Minh khng phi l cng sn. Chnh ph lm thi t chc cuc tng tuyn c triu tp quc hi. Cuc tuyn c c n nh vo ngy 23 thn chp, sau hon n ngy mng 6 thng ging nm Mi ch b phiu, c mt ngi ca Vit Minh trng coi, h gi ht c n ng n b n b phiu, ai khng bit ch th h vit thay cho.

Sao khng bu cho nhng ngi n C phi phn i khng?. Ngi kia s mt va ni: Anh bo ti bu cho ai, ti xin bu ngi y. Cch cng bch ra mt nh th, l d nhin nhng ngi Vit Minh a ra c n tm chn mi phn trm s ngi i bu. My ngy trc k hp quc hi, Vit Minh v Quc Dn ng cng kch nhau kch lit. Sau chuyn y thy im bng khng ai ni n na.

Khi Hng Cng ti c hi li vic y. Vic y c tht. Cho nn vic y mi im. Theo ti hiu, th mu m do bn tng Tu mun lm tin, mt mt lm ra b c p ng H Ch Minh phi lui i ng Bo i ra lp chnh ph, mt mt xui bn Quc Dn ng khng chu nhng b, Vit Minh mun im chuyn th phi b tin ra.

V ti thy nhng ngi bit qua vic y u ng kin nh th c. Khi vic dn xp ca cc tng Tu xong ri, n ngy mng 2 thng ba th m cuc hp quc hi.

Quc hi li giao ton quyn cho mt y ban thng trc c 15 ngi do chnh ph c, v ng Nguyn Vn T lm trng ban. Nu quc hi cc nc m bit lm vic lanh l nh th th c bao nhiu th gi v tin chi ph!

Chnh ph lin hip quc gia thnh lp nh sau: Cn cc ng khc th ch c tn nu ra m thi, ch khng c chng trnh phn minh. Bi vy ng Cng sn ch c ba ngi trong chnh ph nhng quyn bnh vn c Cng sn. V phng din cai tr Vit Minh vn ba khu nh trc, l bc b, trung b v nam b. Mi b c mt nhn dn y ban di quyn mt ch tch do chnh ph trung ng c ra. V phng din qun s th qun ca Vit Minh c Gii phng qun l qun c hun luyn chnh tr cng sn, V quc qun v T v qun tc l cng dn do cc y ban x, ph ct canh gc v gi trt t.

Qun ca Quc dn ng th c tng khu ring. Tuy b ngoi ni cc qun i thuc v b quc phng, nhng thc ra b y khng c quyn hnh g c. Lc y khu hiu ca chnh ph l thng nht qun i m ba thng sau khi chnh ph lin hip thnh lp, qun i vn khng thng nht c. B quc phng khng bit r thc trng qun i ca hai bn c bao nhiu. Qun Vit Minh v qun Quc dn ng tuy ni l on kt, nhng khng c lng thnh tht. Qun Vit Minh ch c rnh c hi l nh qun Quc dn ng, hay bao vy tiu dit lc lng ca i phng, thnh ra hai bn c knh ch nhau mi.

Ngi khng bit phng sch ca ng cng sn th ly th lm l, nhng ai hiu b quyt ca h l phi i n ch c ti, ch c nhng ngi phc tng theo mnh lnh ca mnh, ch khng th c nhng ngi ng ngang vi mnh m hp tc vi mnh c. Ai trng thy nhng cnh tng y cng bi ngi ti gin v g mt nh m li nhau d bng my g l.

Theo chnh sch ca Vit Minh, lp ra mt chnh ph, em nhng ngi cc ng phi hay khng ng phi vo lm b trng l ct lm ci bnh phong che mt ngi ngoi, ch khng c thc quyn lm c vic g c. Ngi ni chuyn, ti hi: C nay ng u mt b rt quan trng trong chnh ph, chc l bn vic lm. Hunh ni: Xem nh th th cc ng b trng ch ng lm v m thi, ch khng c quyn quyt nh g c.

C ngi hi ng Nguyn Tng Tam rng: Khi ng nhn chc b trng b ngoi giao ca c H gi trc, ng thy c vic g quan trng lm khng? Cu chuyn c th l ng Tam ni khi hi, nhng r vic cc ng b trng khng c g. Ti em nhng cu chuyn ni ra y chng thc l cc b trng ch gi h v ch khng c thc quyn. Tng b cng sn theo ngi ta ni, c nhng ngi sau y: Tng b c ng thun mi c thi hnh. Cng sn ng, theo cch t chc v hnh ng ca h, l mt th tn gio mi, ging nh cc tn gio c ct ly s m tn m tin, ch khng hoi nghi hay i trch ra ngoi.

Song cc tn gio c ni c ci tri, c thin ng l ni cc lc. Cng sn gio ngy nay th hon ton duy vt, ngha l ngoi vt cht ra, khng c s tin tng no khc na, cho thin ng khng phi ci tri m chnh ci trn gian ny. Ai tin theo o y l phi tin l thuyt ca Cc Mc v L Nin l tuyt i chn chnh, em p dng l c sung sng mi ng, tc thc hin c cnh thin ng ci i. Cn v ng tn ngng, th o Cng sn l o hon ton duy vt, tt khng ai th phng thn thnh no khc na, nht thit phi ngh sng bi nhng ngi nh Cc Mc, L Nin, S Ta Lin thay nhng bc thn thnh c b trut b.

Ai khng tin theo v phn i nhng ngi ng u ng, tc l nhng bc gio ch, th l ngi phn o, tt phi trng tr rt nghim. Vy nhng tn cng sn phi l nhng ngi cung tn v ch bit c i sng vt cht m thi, ngoi ra khng c g na. Sng c mt i ri ht, nn ai ny ch lo lm cho mnh c mi iu thng li, s chi nhng iu phc ha thin c.

V ng thc t, cc c sc ca cng sn l khng nhn c lun thng o l, khng bit c nhn ngha o c nh ngi ta vn tin tng. Ai tin ch y l ngi sng sut, l ngi gic ng, ai khng tin l ngi m ti, l ngi m mui. V c t tng nh th, cho nn cha con, anh em, b bn khng c tnh ngha g c, ch bit tn trng ch ngha ca cng sn v phc tng nhng ngi cm quyn ca ng, ngoi gi, git hi ln nhau, la o nhau: Ci x hi mi y khng tranh u cho quc gia hay cho dn tc. D c ni tranh u cho quc gia hay cho dn tc na, cng ch l ci phng php dng tm thi trong mt c hi no cho c vic m thi, ch mc ch ct yu l tranh u cho giai cp v sn.

Khi u s tranh u cho giai cp y c thng li, th c tranh u mi bo v quyn li ca giai cp y v xa b ht nhng cng gii nc n vi nc kia thc hin mt th gii i ng, t di quyn ch huy ca gio ch cng sn bn Nga. V vy cho nn bt k nc no theo cng sn l phi phc tng mnh lnh bn Nga, cn nc no tuy theo ch cng sn, nhng cn mun gi t tng quc gia nh nc Nam Phu Lp T Yougoslavie bn ng u l b trc xut ra ngoi hi ngh ca cc nc cng sn.

Ci phng thut ca ng cng sn bn Nga khng kho ch y, tuy ni l bi tr quc ch ngha v tiu dit nhng ch c ti p ch i xa, nhng li p dng ch c ti p ch h khc v tn c hn thi xa, v gy ra mt th quc ch ngha theo mt danh hiu khc, t mnh thng tr ht thin h. Thnh ra cc nc theo cng sn u phi l nhng nc ph thuc nc.

Nga, cng nh bn Tu ngy xa cc nc ch hu phi phc tng mnh lnh thin t. Th ra trong th gian ny chng c g l mi l. So ch cng sn nc Nga ngy nay c khc g ch nh Tn thi chin quc bn T C khc l nhng phng tin theo khoa hc v nhng mnh khe hin thi m thi, cn th cng tn bo gian tr nh th, v cng dng nhng quyn mu qu quyt thng tr ht c cc nc. V s hnh ng th ng cng sn chuyn dng nhng th on qu quyt, nn tuy c thng li m nhng ngi tr thc t ngi theo.

Ngi cng sn, khi hnh ng, hay dng n ch gii phng. Theo vic lm ca h, ti vn cha hiu r ngha hai ch y. C phi trc kia c ci ci giam ngi, by gi h em ci ci kiu mi n bn cnh ri bo ngi ta chy sang ci ci mi y, th gi l gii phng khng?

C nh ti, th gii phng phi theo ng ci l cng bng, lm cho ngi ta c ung dung th thi, c hnh ng trong mt ci khun kh rng ri, ai ny bit trng quyn li ca mi ngi theo php lut nh, khng b n p v la di, khng b bt b v git hi mt cch m mui, oan c. Ngi no ni xu hay cng kch nhng ngi cm quyn ca ng l phi ti b y, b git. Ai khng st sng theo mnh th b tnh nghi, phi chu mi iu phin kh.

Nh th th gii phng Gii phng g m c chnh th mt nc phi nng cy nhng i trinh thm i rnh m v t co ht thy mi ngi. Trong nhng li tuyn truyn ca Vit Minh, thy lun lun ni no l hnh phc, no l t do, bnh ng, m s tht th tri ngc tt c.

Nhng li h dng l ni di, nh la cp bc, git hi tn ph, khng king d g c, min lm cho ngi ta mc la hay s m theo mnh l c. Xem nh lc u Vit Minh tuyn truyn rm r ln rng: Nc Vit Nam c cc nc ng Minh cho hon ton c lp, v dn c tha ht cc th thu.

Thi th ch dn gian nghe ni th chy a a theo. Sau chng thy c lp u c v dn li phi ng gp nng hn trc. Khi Vit Minh nm quyn binh ri, li nh cc ngch thu, c ngi hi h: Sao trc kia cc ng bo tha ht cc th thu ri kia m?

H tr li: Ni th th uy tn ca chnh ph u? Ci th on ca Vit Minh l dng mi cch bo ngc, tn nhn, gi di, la o cho c vic trong mt lc. Ngay nh h i vi Vit Nam Quc dn ng nay ni l on kt, mai ni on kt, nhng h vn nh p, vn bao vy cho tuyt lng thc. Khi h nh c th git ph, nh khng c th li on kt, ri cch ngy li nh ph. Dn tnh thy th tht l ngao ngn chn nn, nhng ch ngm ngm trong bng m khng dm ni ra. Nn dn gian thng c cu ni nh Vm. Vm l do hai ch Vit Minh vit tt V M, c nhanh m thnh ra. Chnh ph Vit Minh i vi ng Bo i rt l n bc, nhng b ngoi vn lm ra b thn thin.

Song mi khi ng n ch dn chng, nhn dn rt hoan nghinh v cc phi vin ngoi quc nh Tu v M rt knh trng v thng ch n ng. Sau cuc tng tuyn c vo qung thng ging nm , Vit Minh mi ng tr v H Ni. Khi Vit Minh lp xong chnh ph do quc hi chun y ri, h thy dn chng v ngi ngoi quc c nhiu cm tnh i vi ng Bo i v li bit qun Php sp vo Bc Trung B, h s ng H Ni c xy ra s bin g chng, mi by ra cch lp mt phi on sang Trng Khnh t tnh thn thin vi nc Tu. Hm ti n thm ng ln u, ng ni qua vic y ti nghe.

Ti cng khuyn ng i ra ngoi, v trong nc c nhiu s nguy him cho ng. Song my ngi Vit Minh v Quc dn ng b ng bn y khng tin nong g cho ng, ng phi vay m tiu. Cn hong hu v my ngi con, ng H c ha ri s cho sang sau, nhng ri cng khng cho sang. Sau chnh ph Vit Minh gi th sang bo ng c bn Tu ng v na.

Vic kh khn lc by gi l vic i ph vi nc Php, m ti cho l cch ngoi giao ca chnh ph c nhiu ch h hnh. Chnh ph Vit Nam c cn tin kin thit th ngi M sn sng cho vay. Chnh ph Vit Nam khng cn tin ngi M. Lc y ngi ta ni rng chnh ph Trung Hoa c in sang cho chnh ph Vit Minh cho i biu sang d thnh trong khi m phn. Chnh ph Vit Minh lm thinh khng tr li. Xung n tu, ch c mnh ng H c mi vo bung ni chuyn, cn mi ngi ng ngoi.

Khon th nht: V vic hp nht ba k th chnh ph Php cam oan tha nhn s quyt nh ca dn chng sau cuc trng cu kin. Khon th hai: Chnh ph Vit Nam phi ly tnh thn thin m n tip qun i Php chiu theo nhng tha hip quc t, vo thay nhng qun Php ng trong nc. Khon th ba: Sau khi hai bn k tn ri, th phi thi hnh ngay nhng iu nh trong t hip c ny v mi bn phi tm cc phng tin nh ht thy cuc xung t cc ni, qun i hai bn u c ng y, v phi gy ra mt khng kh ha ho m cuc thng thuyt theo tnh thn thin v chn tht.

Cuc thng thuyt y s bn v: Qun i thay th qun i Trung Hoa tc l t v tuyn 16 tr ra gm c: Qun i y qu qun nc Php, tr qun sang canh gi t binh Nht Bn khng k. Ht thy nhng qun i y thuc di quyn ch huy ca Php, c i biu Vit Nam tham d, s ng tri v cch dng nhng qun i y s nh sau, khi qun Php b, hi ng ca Tham mu b Php v Vit.

Cc y ban Php v Vit s t trong cc giai cp gi ci tinh thn v s hp tc thn thin trong s lin lc gia qun Php v Vit.

Nhng ton qun i ca Php i li lun chuyn chia lm ba hng: Nhng ton qun canh gi t binh Nht Bn.

EBook Bí Quyết Sử Dụng Forum Seeding

Nhng ton qun y hn khng qu su thng s rt v, khi t binh em i ht. Nhng ton qun c phn s phi hp tc vi qun Vit Nam gi trt t v an ninh trong lnh th Vit Nam. Nhng ton qun phi gi nhng ni cn c Vit Nam th ng y, ch n tri phi nh gii hn r rng. Chnh ph Php cam oan khng dng lnh Nht Bn v vic binh b. Sainteny-Salan, V Nguyn Gip.

Xem nhng bn Hip c, th chng thy u l thng nht v u l hon ton c lp nh Vit Minh tuyn truyn rm r t lc u. Ti sao chnh ph Vit Minh li chu k nhng t Hip c y? Vit Minh t bit cha c th lc chng vi Php, v qun Tu n ng t v tuyn 16 tr ra, trong li c Quc dn ng nh qun Tu binh vc, hot ng rt mnh.

H ngh hy k vi nc Php tm yn, ri ch qun Tu rt xong, s tr ht Quc dn ng, thng nht ht thy cc lc lng, lc y s xoay sang vi qun Php.

V li lc y Vit Minh cn c ci hy vng l ng cng sn Php s thng li trong cuc tuyn c bn Php. H bn Php m ng cng sn ln cm quyn, th cng vic bn Vit Nam s gii quyt d dng mau chng hn.

Sau Hip c s b ngy mng 6 thng ba, khi qun Php vo bc b v trung b ri, cn c hi ng b tham mu ngy mng 3 thng t nm , nh cc chi tit v nhng iu ni bn ph c. Bc s Nguyn Vn Thinh lm c my thng, thy ngi Php khng cho mnh c quyn t ch v li b ngi trong nc tha m, mi tht vng t t. Nhng trc khi i n hi ngh chnh thc y, ngi Php m mt hi ngh d b Lt i biu hai bn gp nhau v bit quan im ca nhau. Vy khi u ngy 17 thng t n ngy 12 thng nm nm , i biu hai bn hp Lt.

Song v quan im mi bn mt khc thnh ra hi ngh khng c kt qu g c. Tuy hi ngh Lt khng c kt qu nhng cng lm ngi ta bit r thi v quan im ca hai bn.

Hai bn nh thng by nm y s hp hi ngh chnh thc Fontaineblou bn Php gii quyt cho xong vn Php Vit. Dn tnh trong nc i vi chnh ph Vit Minh sau khi k bn hip c ngy mng 6 thng ba v s tht bi Lt, ai ny u chn nn v li thy vic chnh tr ri beng, khng c trt t g c, thnh ra ngi ta li tc gin thm.

Nhng y vin trong nhng y ban y phn nhiu l nhng ngi v hc, thng l th thuyn hay phu phen, c khi c quyn trong tay lm iu tn ngc, bt ngi ly ca, git hi nhng ngi khng theo ng h, hay v t th hn on m chm git mt cch tn nhn.

Ai cng t hi rng: Song trong ci hon cnh y ngi ng n ra lm vic sao c. Thnh th lc y ngoi nhng ngi cng sn ra, khng ai lm g c. Vit Minh cng bit r nh th, nhng ch c hai con ng: Hai l tm cch phng b chng vi Php, trc l hp vi ci lng i quc ca dn chng, d ci mc ch ct yu ca h khng phi l v quc gia, nhng h phi li dng hai ch quc gia chng vi qun ch m ng vo ci a v tranh u cho nn c lp nc nh.

Bi vy, vic iu nh c iu nh, vic chin u c tin hnh d b. H Ni, ti trng thy cch hnh ng ca ngi Php v ca Vit Minh, bit l th no cng c xung t ln.

Mt bn Vit Minh, mt bn qun Php, trong cuc chin tranh, ai bit l ai. By gi ti c bit my ngi Quc dn ng, h ni rng: Vy ti ngh xem th no, ri ti tr li. Ti em chuyn y ni vi my ngi bn thn, ngi th bo nn i, ngi li bo i chng ch g, d sao Vit Minh cng phi nhng b, chc khng n ni c chin tranh. Song ti thy ci khng kh khng sao trnh khi s chin tranh c, v mun ra ngoi xem nhng cng vic ca cc nh cch mng xa nay tuyn truyn rm r, nu c tht m lm c vic g cng hay, nu khng cng l mt dp cho ta ra khi ci hon cnh nguy him ny.

Ti bn quyt nh i v nh my ngi Quc dn ng thu xp mi vic cho ti i. Trc ti cn mun em my ngi bn thn cng i vi ti. Vic i nh th l phi gi kn, nhng khng ng my ngi lo liu vic y lm l chuyn, thnh ra khng i c.

Chnh ph Vit Minh c Phm Vn ng ln thay lm ch tch phi on. Phi on i th i, nhng khng ai chc thnh cng c. By gi l cui thng 5 nm , qun Tu rt v gn ht, nhng ngi Quc dn ng n dc ti hy i trc mt mnh , ri nhng ngi khc s i sau. Mi vic thu xp u y, n ngy mai i, ti hm trc ti ti nh mt ngi Quc dn ng, sng hm sau i ln phi trng bay Gia Lm, th c tin phi cng bn Tu nh cng, tu bay khng c, ch chuyn tu bay sau.

Ti tr v nh khng tin, li phi n nh mt ngi Quc dn ng khc. My ngi Quc dn ng n bo ti rng: C nh i m chng chnh mi khng nn. Hay l chng ti ly xe hi a c i ng b ln Lng Sn, ri t i thng sang Nam Ninh.

By gi ti rt phn vn, i cng d, v cng d, sau thy my ngi ni mi, ti mi thun. H lin i iu nh vi qun i Tu, cho mt ngi trung hiu Tu lm thng ngn a chng ti i.

Sang bn Tu c tr s cung cp c, khng phi lo ngi g. Chiu hm mng 2 thng su nm , bn ngi chng ti ln chic xe hi ca Quc dn ng i n ph Lng Thng th xe hng, phi cho xe tr li. Ngi s quan Tu gp on su chic xe vn ti ca qun i Tu, mi iu nh vi qun on xe y, cho ti i nh ln Lng Sn, nhng phi i cha xong xe mi ln c. Ch ph Lng Thng mt ba ngy khch sn, n ngy mng 6 thng su mi i Lng Sn. Thnh Lng Sn by gi thuc quyn i qun phc quc ng gi m chung quanh th b qun Vit Minh bao vy. C i qun y vi trm ngi c sng ng, nhng khng ha hp vi cc i qun khc ca Quc dn ng.

Ti tm cch gp ng y. T trc ti cha gp ng y bao gi, ch bit ng v nhng ngi Quc dn ng khc theo qun Tu v nc, tuyn truyn huyn thuyn m khng thy lm c vic g ra tr. Nhng ngi trong m Phc quc qun Lng Sn v khng c lng thc cng tm cch ly tin chi dng cho qua ngy.

Trc l t hp ht cc ng phi lm mt cho c tnh cch duy nht trong vic hnh ng, sau l khi lm vic g, c t chc chc chn, khng n ni ri rc nh mi ngi trng thy. Ngi ni chuyn qua loa ri hn n hm sau s ni chuyn di. Sng hm sau ng Nguyn Hi Thn n thm ti khch sn. Trc khi i, ng hn s cho xe n n chng ti n ng ng ni chuyn cho tin. Chng ti ch n 2 gi chiu khng thy xe n, chng ti thu xe hng mt 1. Ti ng li r ng i Nam Kinh. Ti bo phi tr liu cho ti V ti cn phi in ln Nam Kinh ly xe hi v n chng ta ln.

Chng ti li ng ng ch n chn, mi ngy, khng thy tin H Ni ln m cng khng thy xe Nam Kinh xung n. Sau cng ng Nguyn Hi Thn phi i iu nh vi ngi s quan coi vic vn ti ca qun i Tu i nh xe ca h. Sng sm ngy 17 thng su mi ln ng. Ngi s quan Tu ng Nguyn, t, v chu ng Nguyn cng ngi vi y trn ci xe jeep.

Chng ti i t ng. Hi ra mi bit ra mi bit rng c ngy 17, chng ti i ri khng thy xe cam nhong hn n. Ch hm sau cng khng thy, bn ng Mo phi thu xe khc m i. Dc ng ng Mo gp my ci nn rt nguy him, may l thot khi. Nu khng c tu bay, th ra Hng Cng i tu thy ln Thng Hi. Trc sau ng Nguyn Hi Thn vn ni l cng i vi chng ti. V Kim Thnh bng lng. Chng ti nht nh n ngy 24 thng su khi hnh. Sng ngy 23, ng Nguyn Hi Thn cn n bn tnh cch i, nhng n 6 gi chiu ng n khch sn ni rng: Ngy mai ti s a c ra Qung Chu ri s thu xp cho c i Nam Kinh.

Ti bit ng Nguyn Hi Thn khng mun i vi ti, hoc l trc ng c nh i, nhng sau ng b bn ngi Tu mun gi ng li li dng sang cp ph bn bin gii. Sng ngy 24, chng ti ln xe hi ch hnh khch i n chiu ti ti Qu Huyn. Sng ngy 26 thu ci xe con i Nhung H, nhng v gp ma to v ng xu, phi ng ci qun dc ng. Sn ngy 27 n Nhung H ri xung i n Ng Chu. Ri n ngy mng 4 xung chic tu ca ngi Trung Hoa i Thng Hi. Khi i trn tu, chng ti gp mt ngi h s quan Tu t Nam Kinh v Qung Chu ri tr ln, ngi y vui lng nhp bn vi chng ti ch dn ng li.

Nh c ngi bn ngu nhin gp , chng ti nhiu ni kh khn. Ngy mng 7, tu vo u ca sng Hng Ph. Sng ngy mng 8, tu vo Thng Hi. Chng ti ln b, em hnh l ra gi nh trm xe la, ri i n cm, n chiu xe la i Nam Kinh. Sng ngy mng 9 n ni, nh ngi bn dc ng ch dn cho mi thu c ci phng khch sn i n ng Thi Bnh L, gi thu phng l bc quc t Tu mt ngy. Ngy 11 ti cng V Kim. Thnh n Hi ngoi b hi thm tin tc ng Bo i.

Gp ng b trng y l Trn Khnh Vn, ni rng: Ti bo V Kim Thnh tho ngay bc in tn a cho ngi th k tng b Quc dn ng gi i. Th l bao nhiu s mong mi trong khi i kh nhc vt v dc ng n l tiu tan tt c. Nam Kinh lc chng c mt ngi Vit Nam no khc. May nh c ng Ng Thit Thnh cho ngi a gip cho Thnh y n nay hy cn nguyn, song nhng cung in c chng cn g c, ch thy ch hong thnh c cn mt mu hnh rng, ngi ta ni khi xa l ci cu trong cc cung in. Trong thnh c sng c ni, c nhiu ch l rung t. Cn cc dinh th v ph x mt khu cng kh rng. Song s sinh hot v bun bn khng c no nhit nh Thng Hi hay Qung Chu.

Sng Tn Hoi chy t pha nam thnh ri vng qua pha ty trc khi chy vo Trng Giang.

Pha nam sng Tn Hoi c mt nhnh t thnh chy ra. Pha hu ngn nhnh sng y c nhng ph x c ng c v di sng c nhiu thuyn chi nhng khch lng chi n m em nhng ca k xung ht xng chi bi. Lng trn ni, lm theo kiu mi c v trng l lm. Nhng bc thang ln lng lm rt rng ln v khi n trn lng trng xung phong cnh rt v i.

Cch ch y vi ba cy s, c lng vua Minh thi t, lm chn ni trong mt khong t rng ln, s kin trc c k v c phn nt. Nhng tng ngi cng voi nga v lc bng xa xa m ngoi cng st m, khng my ci cn nguyn vn. Ti lin in i Thng Hi mi Lu c Trung ln bn tnh mi vic. Lc chng ti ch tin Lu c Trung chng ti ngu nhin gp mt ngi n b Vit Nam ly mt ngi Thng hiu Tu, mi tr v Tu c vi thng v cng chung mt khch sn. Ngi y gp chng ti mng r lm, ni l ngi ph hng Nn, H Ni.

Hai ngi v chng y thng i li ni chuyn, sau thy ti mc bnh au bng, li ngy ngy nu cho v lm cm cho chng ti n. My ngi y n, cng mt khch sn vi chng ti. Ai ny u ngong ngng c tin ng Bo i. Trc khi sang Tu, ti bit th no ri Vit Minh v Php cng nh nhau, nn ti c dn nh ti v con ti rng: V lc y, theo li nhng ngi Quc dn ng ni th bin gii Tu c cc t chc sn sng ca h. Nhng ngi con Hng K v li khng a ci giy y. Thnh ra khi ti ang Nam Kinh, th v con ti i ng b khng c, ra Hi Phng i tu thy ti Hng Cng, y l khng may m li ha may, ch i ng b th khng bit cht sng th no.

Chng ti Nam Kinh n ngy 28 thng by, c ngi b th ca trung ng ng b Quc dn ng Tu em ci in tn ca ng Bo i gi cho ti, ni rng: Ti khng c tin ln Nam Kinh c, gia quyn ca c cng Hng Cng. Trong ci tnh cnh eo hp ny, mt mnh ti cn cha bit xoay x ra sao sng c, nay li c gia quyn cng ra na th lm th no? Tht l lo qu. Ti bit ci ca ngi Tu. Quc dn ng Tu cho ti vay 1. Chiu ngy 30 thng by hi 4 gi chiu chng ti i xe la qua Thng Hi.

Sng hm sau n ni, chng ti n khch sn ch Lu c Trung. Ti ni tnh hnh cho ng Lu nghe v nh i ly v tu bay. Nh c giy ca trung ng ng b gii thiu, nn vic ly v tu bay cng nhanh chng. Trc chng ti nh ly v tu bay i c ba ngi, nhng t u thnh tm tr i, gi v tu bay phi tr gp i, mi ngi phi tr Sng ngy mng mt thng tm, V Kim Thnh v ti ln tu bay, 8 gi tu bay ct cnh, bay c mt gi t nhin nghe mt ting n, nhng tu vn bay, ch thay i phng hng.

Th ra tu bay hng, phi quay v Thng Hi nhng khng ai bit. Khi tr v ti ni mi c giy bo tu bay hng phi quay tr li. Ai cng ly lm l, v thy tu bay ri, sao li tr v. Sng hm sau, 6 gi li ra trng bay i Hng Cng. Chng mnh gi tr mc la bn du cn. Ti em tnh thc trnh by rng: Vy chng ta c ng ngoi ch xem tnh th bin i ra sao s liu, ng Bo i cng ng nh vy.

Cha bit chng bn Tng Gii Thch cng phi cun gi chy ngy no y. Ti cng gia quyn tm khch sn, mi ngy l 15 dollars Hng Cng, gi mi dollars lc y l 7 ng ng Dng, cn tin n khng k, tc l mi ngy phi tiu n 30 dollars. Ngy ngy i tm thu mt gian nh , v cho con i kim vic lm. Ti thy ng chn nn lm ri, ti cng ngh ng tr v l phi. Ti i tm nh thu khng c. Mt cn nh rt nh hp chung vi mt gia nh ngi Tu m cng phi tr by tm chc dollars mt thng.

Nh thu khng c, cng vic con i lm cng khng c. Lm th no? Chng ti bn nh nu bn Vit Nam Quc dng ng c tip t sang c, th vo c Qung Chu lp mt c s ri t tp ht thy nhng thanh nin chy sang Tu, v thu xp cho ai i hc th i hc, ai lm ngh g th tm vic cho lm, cn ai lm ngh bun bn th lo vic bun bn v Song l nhng iu d on nh vy m thi, trm vic phi c tin mi lm c.

Tin tc trong nc i mi chng thy g c. Sau thy ng nh o ra Hng Cng cng ra tay khng, thnh ra ai cng ngong ngng tng i c tin a ra th khi u t chc mi vic. Lc y ng Bo i ci nh mi thu khng tin, ng ci nh y cho ti , ch phi tr mi thng dollars m khng mt tin tr. Song ch nh giao hn ch c ba thng th phi tr li cho ngi thu c. Ti vo gp ng, mi bit ng mun ln Nam Kinh. Lc y quc hi Trung Hoa sp hp chun b hip php mi. Ngi ni chuyn vi ng Nguyn Hi Thn, ti ni: Nhng nu c nh i, th nn xin chnh ph Tu cho chng ta mt c s Qung Chu t tp cc thanh nin Vit Nam chy sang y c vi nhau v nui nhau cho khi i kh.

Ti tr v Hng Cng, quanh qun sp ht hn ba thng thu nh. Tm u cng khng thu c nh khc. Con ti vn khng tm c vic lm.

Tnh th rt bi ri, ng Vn Sung nh tm cch v nc xem th no. Sau ti ngh Hng Cng n tiu t qu m nh khng thu c, chi bng dn vo Qung Chu , cm go cn r hn.

Ri sau li c ng nh o Hng Cng cng vo vi chng ti. Qung Chu l mt thnh th ln lao vo hng nh hng ba nc Tu, dn c tr mt, bun bn phn thnh. Gia ng c cch trm thc ty li c mt khi hon mn bng c chm theo. Cn c nhng ng, nhng ng lt tng, hai bn c cng rnh bn thu, nh ca lp sp v khng c sch s lm. Pha di, gip b sng c mt khu t gi l Sa Din, chung quanh c con sng nh bao bc, trong l nhng lnh s qun, nh ngn hng v nh bun bn ca ngoi quc.

Ngoi thnh th c th gi l Phin Ngung, tc l ni Triu ng ngy xa, nay thy c my ci i v my ci nh lm theo kiu mi. Nay hng nm n ngy 29 thng ba dng lch c l k nim nhng lit s y. Ngy 19 thng su nm ly danh hiu mt phng vin nh bo, n nm tc n vo m tic ca ngi Php i vin ng Dng ton quyn Merlin, khi vin y sang Sa Din. Phm Hng Thi nm xong chy trn, nhy xung sng, cht ui.

Ngi Tu em chn ch by gi, c dng ci bia do H Hn Dn vit. Xe ch hnh khch chy trung bnh 25 cy s mt gi m phi chy nm su gi mi ht a ht mt huyn, v c nhiu lng rt tr mt.

Nhng lng bn Tu khng nh bn ta c ly tre bao bc chung quanh. Nh ca cc lng lm thnh dy hai bn ng nh cc thnh th, chen chc gip mi nhau. Nhng nh mi lp ngi, tng xy bng gch sng xp chng ln khng c vi h, ri qut ngoi vi trng.

Thiên Thần Bóng Tối #1

Nh lm theo li mt ca trc v mt ca sau, cn th khng c ca s hay ca no khc na, trng xa cn kh, nhng n gn th thy tiu ty, vo trong nh li thy ti tm v g ln ln vi ngi, tht l bn thu. Ngi Tu thng a nhng ci bung nh hp, khi thy ci bung no rng, th h ly g ngn thnh my phng nh my ngi hay my gia nh ch khng thch nhng bung rng ri v khong ng.

Ti gp nhng ngi sang bn ta, ni ta lm nh bung l ph t. Xem cch lm nh ca v nhng ngh thut v ng trang sc ca ngi Tu hnh nh n phn chiu ci hnh tng ca nc Tu. Nh ca hay miu mo thng lm to ln vng chc, c nhiu bung nhiu ng, v c nhng kiu trang sc rm rp.

Nhng ngi thn qu th lm rung lm vn rt chm ch. Nhng ngi y trng c v i rch kh s. Nhng ni thnh th ln gn m bin, nh Thng Hi hay Qung chu, th s sinh hot rt no nhit nhng xt k ra th cn km v ng t chc. Cn ni a nh Nam Kinh cng c nh my in song nhng n khng sng hn ngn n du ca ta ngy trc. Nhng ct n th thng lm bng cy tre nh, tng c gi to th ht c.

Ti cn nh khch sn Nam Kinh, sng dy ngi ta cho mt chu nc ra mt, mt lt th bn ng y chu mt lp kh dy.

Tri nc ai mun tm mt bc quc t, m ngi ta ch cho vo ci thng g chng hai ba thau nc. Ngi Tu gi tm l ly khn dng vo nc ri lau mnh, ch khng phi l dng mnh vo nc hay l ly nc di ln mnh. Mt hm ti mi n Nam Kinh, tri nng my ngi r nhau i n nh tm cng cng, mi ngi phi tr quc t. Ngi ta a cho mi ngi mt ci khn tm, ging nh ci khn lau bt ca mnh.Ti bit ci ca ngi Tu.

Chiu hm y t lnh b Nht Bng Cc t tic i tt c my ngi chng ti v mi ni chuyn hm mng 7 thng hai trc phi a chng ti n bnh vin l v c tin n c thch khch nh n git chng ti.

By gi chng ta lm vo cnh ny tht l kh qu. Xong vic y, ni n vic i vo Nam B. Kh th kh tht, nhng ngh c ra khi ci a ngc Chiu Nam o l mng ri.

Sau khi hai bn k tn ri, th phi thi hnh ngay nhng iu nh trong t hip c ny v mi bn phi tm cc phng tin nh ht thy cuc xung t cc ni, qun i hai bn u c ng y, v phi gy ra mt khng kh ha ho m cuc thng thuyt theo tnh thn thin v chn tht.